2020. július 8.

A cél szentesíti az eszközt?! – A politikáról és a pszichiátriáról


„Aki jól érzi magát egy beteg világban, az vagy maga is beteg, vagy megvilágosodott."
(idézet az alábbi írásból)


Van egy kedves barátom, akivel közös téveszmében szenvedünk: Azt hisszük, megválthatjuk a világot. Mindketten tudjuk, hogy ehhez önmagunkban kicsik vagyunk, de csak nem nyugszunk, és újra és újra próbálkozunk. Van még más közös is bennünk: Például hogy egyikünk sem szereti jelenlegi pártunkat és kormányunkat. (Az előzőt sem, ami azt illeti, mert alapból egészen másban hiszünk, mint ez választásnak csúfolt vetésforgó a hatalmi elit tagjai között. De ez egy másik történet.) Így aztán egy ideje azon ötletelünk, hogy csináljunk már egy jó kis beszélgetéssorozatot, amivel elősegítjük az emberek ébredését és a rendszerváltást. Többször nekifutottunk a dolognak, de mindig közbejött valami. Mi tagadás, pártunk és kormányunk is tett róla, hogy elterelje a figyelmünket világmegmentő céljainkról. Mentenünk kellett a saját irhánkat, ami közben nehéz nemesebb célokért küzdeni. Ugyebár. Hát ez is közös bennünk.
Miután kicsit nyalogattuk a sebeinket, csak elővett minket a régi téveszme. Újra nekiugrottunk. Barátom ötlete ezúttal az volt, hogy készítsünk egy felvételt, amiben majd én (a „szuper lélekbúvár szakember” :-) meggyőzöm a kedves nézőket arról, hogy belebetegszenek és belehalnak, ha továbbra is hagyják, hogy ez a bagázs élősködjön rajtuk. Tisztán szakmai érvekkel alátámasztva. Természetesen. Induljunk ki a krónikus stresszből és annak káros hatásaiból, ha már ez a téma áll hozzám a legközelebb. De valahogy megint megrekedt a történet. No, most már komolyan elkezdtem gondolkodni rajta, mi a fene van itt a háttérben, ami szabotálja a dolgot. Aztán egyszer csak megvilágosodtam. Az üzenettel nincsen baj: naná hogy belebetegszenek és belehalnak! Tisztán szakmai érvekkel alátámasztva. Az ébresztés szándéka is oké. Talán még sikerül is valami ütősebb, érdekes felvételt készítenünk, hogy ne egy újabb unalmas okosság legyen a sokból. Mi nem stimmel akkor? Hát végül rájöttem, hogy a szakmai etikám nem engedi, hogy a tudásomat (párt)politikai célokra használjuk fel. Emlékezzünk csak vissza, hányszor élt/él vissza a hatalom a pszichológia eszközeivel. Persze mint mindent, ezt is fel lehet használni jó és rossz célokra egyaránt. Én utóbbihoz sorolom például a reklámpszichológiát és a tömegek manipulálásának egyéb területeit is. Magánemberként egyébként szívesen nyilatkozom a kormány ellen. Nem esik nehezemre, hogy elküldjem őket melegebb éghajlatokra. Nyomós okom van rá a magam példáján, és minden egyéb disznóság miatt is, amit elkövetnek. És mint szakember arról is szívesen beszélek, hogy úgy általában milyen káros hatással van a test és a lélek egészségére, ha az ember egy ilyen beteg rendszerben él, mint amiben mi élünk. De nem keverem a kettőt. Ha a tudatosodásról beszélek, és próbálok eszközöket adni a fejlődéshez (pl. a stresszkezeléshez), akkor ott semmi keresnivalója annak, hogy O1KG. (kis gömböcre gondoltam ;-). Nem keverem a politizálást a szakmával. (A rossz értelemben vett politizálásra gondolok, nem a normális közéleti tevékenységre.) A cél nem szentesíti az eszközt. Ennyi.
A kevésbé nyomós indokom, hogy miért nem akarok úgy általában a lelki egészségről, stresszkezelésről beszélni, hogy ezt megtettem már éppen elégszer, amikor még a SOTE-én dolgoztam, és megtette rajtam kívül egy csomó másik szakember is. Én sokkal inkább szeretnék most már a kiútra, a megoldásokra koncentrálni. Persze elkerülhetetlen, hogy ne érintsük az alapokat, a háttértényezőket, az elméleti tudnivalókat, de ezeket is igyekszem tágabb kontextusba helyezni, azaz mélyebb összefüggéseket megmutatni, például az élet többi területével, lásd (környezet)tudatosság, fenntarthatóság. Ezekről szól ez a blog is.

De visszatérve a politikára és a pszichiátriára, azért van egy pár dolog, ami újszerű lehet ebben a vonatkozásban, azon a már széles körben ismert tényen túl, hogy a tartós stressz káros az egészségre.

Jó pár évvel ezelőtt volt szerencsém meghallgatni Vida Gábor akadémikus egyik előadását. A világban fokozódó hármas válságról beszélt: gazdasági, környezeti és társadalmi válságról. A három együtt nyilvánvalóan katasztrófával fenyeget, ez nem vitás. Ami viszont talán nem mindenki számára egyértelmű, hogy a társadalmi válság az alap: A mindenkori hozzáállásunk egymáshoz és a világ dolgaihoz, a gondolkodásmódunk az, ami meghatározza a gazdasághoz és a környezethez való viszonyunkat is. Igaz ez a politikai morál, a közélet válságára is. Nem lehet tehát ez utóbbi kettő – környezet és gazdaság – válságát megoldani a társadalmi válság kezelése nélkül. Ezért vallom (újra csak Izmaelt idézve), hogy ha a világ megmenekül, akkor azt az új szemléletű emberek fogják megmenteni, és hogy a legfontosabb terület, amin munkálkodni szeretnék, a tudati szint emelése, a szemléletváltás elősegítése. És itt jön a képbe a pszichiátria/pszichológia/magatartástudomány, ami ehhez további támpontokat ad, és még fontosabb, hogy eszközöket is.
Anno az intézetünk (SOTE Magatartástudományi Intézet) többfordulós (utánkövetéses), országos reprezentatív* vizsgálatokat végzett a magyar lakosság egészségének és életminőségének a felmérésére. Rengeteg hasznos és érdekes eredményt kaptunk, erről számos publikáció is született**. Az egyik legfigyelemreméltóbb eredmény az volt, hogy az emberek életminőségét befolyásoló egyik legfontosabb tényező az élet értelmében vetett hit. Nem a klasszikus vallásos értelemben, hanem úgy általában: Aki úgy gondolja, hogy az életének van valami fontos célja, magasabb rendű értelme, hogy az élete része egy nagyobb valaminek (rendszernek/célnak/küldetésnek), annak az embernek jobb az életminősége, jobban érzi magát a bőrében, azaz összességében egészségesebb. Hiszen az egészség egy komplex fogalom, és magában foglalja a testi, lelki és szociális egészség hármasát. Ennek az éremnek a másik oldala, amit szintén megmutattak a felmérések eredményei, hogyha valaki azt érzi, hogy ez egy önmagából kifordult világ, amiben nincsenek erkölcsi kapaszkodók, ahol nem érdemes semmiben sem hinni, mert úgyis hiába (amit a szaknyelven úgy hívunk, hogy anómiás=értékvesztett társadalom), az az ember rosszabbul érzi magát, betegebb. 

Sokszor mondogatom baráti körben (és sajnos még csak nem is tréfálok), hogy szerintem aki jól érzi magát és elégedett egy beteg világban/rendszerben, az vagy beteg maga is, vagy megvilágosodott. Nos, én személy szerint megvilágosodott emberrel sajnos még nem találkoztam, de az előbbi kategória számos válfajával igen: testi-lelki betegek, erkölcsi fogyatékosok széles tömegével. Persze sokféle fokozata van a betegségnek: az „enyhe”, szimplán csak önző, közönyös, nem túl nagy IQ-val és EQ-val „megáldott” emberektől (akik köszönik szépen, többé-kevésbé elvannak) a súlyosan torzult lelkű pszichopatákig. A két véglet között pedig a többséget képviselő erkölcsi fogyatékosok és az egyébként jobb sorsra érdemes, jó szándékú emberek foglalnak helyet, akik egyszerűen csak belebetegedtek abba a rendszerbe, ami nem jutalmazza, ha valaki „jó ember”. Bár a szakmában elavult fogalom, de mégiscsak a „neurotikus” az a jelző, amivel a leginkább jellemezhető az emberiség nagy része. Nem valami vigasztaló világdiagnózis, de attól még sajnos ez van. Lehet persze tagadni. Erre mondjuk, hogy az „elmegyógyintézet kerítésén belül” van az a kisebbség, aki már bevallotta magának és a környezetének, hogy segítségre szorul. (A közhiedelemmel ellentétben csak kevés pszichiátriai beteget kezelnek akarata ellenére, mert ön- és/vagy közveszélyes, a többség önként keresi a gyógyírt.) Kívül pedig azok vannak, akik az önbecsapás állapotában leledznek, azaz azt hiszik, hogy egészségesek. Én egyébként a beteg kategóriába sorolom az erkölcsi fogyatékosokat is, akik azért érzik jól magukat, mert (még!) profitálnak ebből a rendszerből. Nyilvánvalóan a többiek és a jövő generációk kárára.
És itt jön újra képbe az anómiás társadalom. Az önző, közönyös vagy „nekem még jó így” emberek tartják fenn leginkább ezt a beteg és betegítő rendszert, ami végső soron nekik is árt: Egyrészt ők sem tudnak hová menekülni az ökológiai katasztrófa és a társadalmi válság elől, és nem mellesleg betegségre és halálra ítélik a saját utódaikat is. Pénzzel nem vehető meg minden: élhető föld, víz és levegő, és a „one way ticket” a Holdra vagy a Marsra, ahová majd az elit menekül, amikor a Föld már élhetetlen lesz, is illúzió. Másrészt mindenkinek a lelkét megmérgezi az értékvesztett világ légköre, mindenki gyermeke szenved a kiüresedettségtől, céltalanságtól, általános apátiától, önpusztító magatartásformáktól. Végső soron tehát annak sem jó, aki azt hiszi, hogy igen.

Hirtelenjében ez az, amit szakemberként (szakmai érvekkel és adatokkal alátámasztva) tiszta (de nem nyugodt, mert ez a téma sajnos nem túl megnyugtató) szívvel elmondhatok a politika és pszichiátria címszó alatt. De nem írnám ezt a blogot, ha nem hinnék egy pozitív kimenetelben. Ehhez viszont valóban szükséges az ébredezés, a tudatosodás, és hogy megtaláljuk a módját, hogy hogyan érjük el a szemléletváltást, ami elengedhetetlen a hármas válság leküzdéséhez.

---
* reprezentatív vizsgálat: leképezi a teljes társadalmat kor, nem és egyéb mutatók (pl. társadalmi státusz) szempontjából

** Dr. Kopp Mária - Dr. Kovács Mónika Erika (szerk.): A magyar népesség életminősége az ezredfordulón. Semmelweis Kiadó (Budapest), 2006.

-------
Hamarosan jön:
-> Tenni vagy nem tenni?!
-> A kicsi szép, azaz vigyázz mit kívánsz, mert megkapod!
-> Miért pont csiga, és mi az a csigastratégia?